برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
آخرین اخبار آرشیو
برگزاری جلسه اسفند ماه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان

برگزاری جلسه اسفند ماه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان

02/12/22

جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و با حضور اعضای دبیرخانه ثبت سرطان استان در مورخه 21/12/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید.


برگزاری جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان
برگزاری جلسه

برگزاری جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان

02/08/30

جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و اعضای دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان در تاریخ 24/08/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه برگزار گردید


برگزاری جلسه ماهیانه ثبت سرطان جمعیتی استان
برگزاری جلسه

برگزاری جلسه ماهیانه ثبت سرطان جمعیتی استان

02/05/29

جلسه ماهیانه ثبت سرطان استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و اعضای دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان در تاریخ 28/05/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه برگزار گردید.


برگزاری جلسه ثبت سرطان جمعیتی استان
برگزاری جلسه

برگزاری جلسه ثبت سرطان جمعیتی استان

02/04/31

جلسه ماهیانه ثبت سرطان استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و اعضای دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان در تاریخ 28/04/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه برگزار گردید.


برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار ثبت سرطان جمعیتی استان (CRSA)
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار ثبت سرطان جمعیتی استان (CRSA)

02/04/07

کارگاه آموزش نرم افزار ثبت سرطان (CRSA) در مورخه پنجم تیرماه 1402 با حضور دکترهادی لطف نژاد افشار مدیر ثبت سرطان جمعیتی استان و کارشناسان ستادی در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه برگزار گردید.


تنظیمات قالب