برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

اجرای برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی در 11 استان کشور

برنامه ملی کنترل سرطان شامل اجزاء مختلف پیشگیری، تشخیص زودرس، تشخیص و درمان انواع سرطان ها و ارائه مراقبت های تسکینی به تمام بیماران مبتلا به سرطان می باشد. ثبت سرطان به عنوان اساسی ترین بخش برنامه کنترل سرطان می باشد و اطلاعات آن علاوه بر تعیین الویت ها و ارزیابی وضعیت اثربخشی برنامه های کنترل سرطان، در انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک و بالینی سرطان کاربردهای فراوانی دارد.
با توجه به اهمیت ثبت سرطان جمعیتی در برنامه کنترل سرطان، دکتر کاظم زنده دل، دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان طی حکمی از سوی معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی منصوب گردیدند.
این برنامه یک برنامه 5 ساله می باشد که در فاز اول آن 11 استان شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و مرکزی انتخاب گردیده اند. این برنامه قرار است طی 5 سال آینده در استان های ذکرشده به نتیجه موردنظر برسد و پس از آن در صورت ضرورت و وجود زیر ساختهای لازم به سراسر کشور توسعه داده شود. الگوی اجرای برنامه مشابه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان گلستان، مبتنی بر توسعه ظرفیتهای موجود در استانها و اجرای تمام مراحل ثبت سرطان در هر یک از استانهای انتخاب شده می باشد. در حال حاضر استان های منتخب درحال معرفی نمایندگان خود به کمیته برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی کشور هستند. هر یک از برنامه های ثبت سرطان دارای یک مسول و چارت تشکیلاتی خواهند بود که برای اجرای این برنامه ضروری می باشد. بر اساس چک لیست های ارزیابی استانی و بازدیدهای استانی توسط تیم تخصصی ثبت سرطان، استان هایی که توانایی اجرای برنامه را داشته باشند تا پایان تابستان سال جاری انتخاب خواهند شد. سعی شده است برنامه مطابق با استانداردهای بین المللی اجرا شود و نتایج استانهای کشور در کتاب Cancer in Five Continents منتشر گردد. لازم بذکر است موسسه بین المللی تحقیقات سرطان IARC، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، و اساتید و محققان کشوردر اجرای این برنامه همکاری خواهند داشت. امید است با اجرای این برنامه آمار دقیق سرطان در کشور منتشر شده و برنامه ریزی های کشور مبتنی بر آمار و اطلاعات صحیح انجام شود.

مسئولین، همکاران، رابطین استانی

مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی: دکتر کاظم زنده دل
مدیر اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان: دکتر آذین نحوی جو

مشاوران علمی برنامه
خانم دکتر زهرا صدیقی
آقای دکترعباس شیخ طاهری
آقای دکتر علیرضا سجادی
آقای دکتر سمیعی
آقای دکتر سعید مهدوی
آقای دکتر سعید سمیعی
آقای دکترفرشاد مختاران
آقای دکتر آرش رشیدیان
آقای دکتر بی طرف
آقای دکتر رضا شاه سیاه
آقای دکتر علیرضا عبدالهی
خانم دکتر محمدزاده
آقای مهندس محمد گل ماهی
آقای مهندس ثانی

رابطین برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی در استان ها:
استان کرمان: آقای دکتر کامبیز بهاءالدینی
استان آذربایجان شرقی: خانم دکتر سارا فرهنگ
استان فارس: آقای دکتر عباس رضائیان زاده
استان مرکزی: آقای دکتر جمشید انصاری
استان گلستان: آقای دکتر غلامرضا روشندل
استان خوزستان: آقای دکتر طلایی زاده
استان هرمزگان: آقای دکتر عبدالحسین مدنی
استان کرمانشاه: آقای دکتر احمدی
استان آذربایجان غربی: آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار

تنظیمات قالب