برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برگزاری جلسه ماهیانه ثبت سرطان جمعیتی استان

جلسه ماهیانه ثبت سرطان استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و اعضای دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان در تاریخ 28/05/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه کارشناسان ثبت سرطان دبیرخانه گزارشی از مشکلات جاری مراکز ثبت سرطان سطح ارومیه و شهرستان ها ارائه نمودند و سپس آقای دکتر اصغری نماینده محترم اداره امور آزمایشگاه های استان توضیحاتی را در خصوص مداخله انجام یافته و نتایج حاصله در برخی از این مراکز بیان نمودند. همچنین راهکارهایی در خصوص رفع موانع و ارتقاء نقاط قوت برنامه توسط اعضاء محترم جلسه مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه سرکار خانم محرک کارشناس ثبت مرگ معاونت امور بهداشتی دانشگاه گزارش مبسوطی از اهمیت برنامه ثبت مرگ و ارتباط آن با برنامه ثبت سرطان را بیان نموده و بر آمادگی لازم در خصوص تبادل داده های فوت ناشی از سرطان تاکید نمودند.

نهایتاً پیشنهاداتی در خصوص مکاتبه معاونت امور بهداشتی با مراکز بهداشت ارومیه و شهرستان ها در خصوص لزوم تثبیت کارشناسان سرطان و همچنین تاکید بر تقویت همکاری و تعامل با دبیرخانه ثبت سرطان، پیگیری مشکلات ثبتی مراکز آزمایشگاهی پاتولوژی شهرستان میاندواب، لزوم پیگیری و اخذ مستندات بدخیمی از معاونت امور غذا و داروی ارومیه، آزمایشگاه دکتر نعمتی ارومیه و بیمارستان امام خمینی مهاباد و دعوت از سرپرست جدید دبیرخانه ثبت بیماری ها و پیامد سلامت دانشگاه طی جلسه آتی، مطرح و توسط اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

تنظیمات قالب