برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه اسفند ماه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان

برگزاری جلسه اسفند ماه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان

جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و با حضور اعضای دبیرخانه ثبت سرطان استان در مورخه 21/12/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان
برگزاری جلسه

برگزاری جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان جمعیتی استان

جلسه ماهیانه برنامه ثبت سرطان استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و اعضای دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان در تاریخ 24/08/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه برگزار گردید

برگزاری جلسه ماهیانه ثبت سرطان جمعیتی استان
برگزاری جلسه

برگزاری جلسه ماهیانه ثبت سرطان جمعیتی استان

جلسه ماهیانه ثبت سرطان استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و اعضای دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان در تاریخ 28/05/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه ثبت سرطان جمعیتی استان
برگزاری جلسه

برگزاری جلسه ثبت سرطان جمعیتی استان

جلسه ماهیانه ثبت سرطان استان، با مدیریت آقای دکتر هادی لطف نژاد افشار و اعضای دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان در تاریخ 28/04/1402 در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار ثبت سرطان جمعیتی استان (CRSA)
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار ثبت سرطان جمعیتی استان (CRSA)

کارگاه آموزش نرم افزار ثبت سرطان (CRSA) در مورخه پنجم تیرماه 1402 با حضور دکترهادی لطف نژاد افشار مدیر ثبت سرطان جمعیتی استان و کارشناسان ستادی در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه برگزار گردید.

    تنظیمات قالب